mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 .kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - Požární řád obce Klopotovice 1.1.2010
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.22010. 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klopotovice 1.4.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce 12.6.2018
Obecně závazná vyhláška č.12021. 1.1.2022 
Obecně závazná vyhláška č.22019.o místním poplatku ze psů. 1.1.2020

Řády

 Řád veřejného pohřebiště obce Klopotovice. 4.6.2019

 

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací