mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dotace

Dotace

Dotace rok 2020

logo-kraje.jpg

Dotační titul:

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020.

 • název projektu:  Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení  pro JSDH    Klopotovice
 • žadatel:  Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizace projektu .................................... 39 900,00 Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje ............................... 20 000,00 Kč
 • vlastní zdroje ........................................................................ 19 900,00 Kč

Dotace rok 2019

 Olomoucký kraj logo 

Dotační titul:

Dotace na Podporu zpracování územní plánovací dokumentace

 • název  projektu: Změna územního plánu č.3
 • žadatel – Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizace projektu………...……………………………….96 800,00 Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje……….……………………………. 48 400,00 Kč
 • vlastní zdroje…………………………………………………………………. 48 400,00 Kč

 Olomoucký kraj logo

Dotační titul:

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární  techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

 • název projektu: Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Klopotovice
 • žadatel  - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizace projektu ……………………………   ………………136 000,00 Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje ……………………………………………68 000,00 Kč
 • vlastní zdroje………………………………………………   ……………………….68 000,00 Kč

                  Olomoucký kraj logo

Dotační titul:

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

 • název projektu: Stavba komunikace par.č.402
 • žadatel – Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizace projektu……………………………………………….658 524,00 Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje………………….………………………..329 262,00 Kč
 • vlastní zdroje………………………………………………………………………..329 262,00 Kč

Dotace rok 2018         

 Olomoucký kraj logo

dotační titul:

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí  Olomouckého kraje.

 • název projektu - Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ..............................................190 000,00 Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje .................................................. 95 000,00 Kč
 • vlastní zdroje ........................................................................................ 95 000,00 Kč

 

dotační titul:

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018

 •  název akce: oslava 70. výročí založení SDH Klopotovice
 •  žadatel: Obec Klopotovice
 •  z rozpočtu Olomouckého kraje......................................... 25 000,00 Kč

Dotace rok 2017

Olomoucký kraj logo

dotační titul:

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

 • název projektu - Akce a vybavení SH ČMS SDH Klopotovice na rok 2017
 • žadatel- SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu....................................................................... 17 000,-Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje............................................................................17 000,-Kč

dotační titul:

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

 • název projektu - Podpora celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ........................................................40 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ......................................................... 20 000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH..........................................................................................20 000,-Kč

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství logo

dotační titul:

Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

 • název projektu - 129 663 05 hasičská zbrojnice
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu....................................................560 000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MZ ............................... 392 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce..................................................................................  168 000,-Kč

Olomoucky kraj logo 

Dotační program:

Program na podporu JSDH a SDH 2017

dotační titul:

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

název akce/projektu:

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Klopotovice

použití dotace : nákup přenosné motorové stříkačky

žadatel - Obec Klopotovice

 • celkové náklady realizovaného projektu................................................... 271 890,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje..................................................... 135 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce................................................................................... 136 890,- Kč

Dotace rok 2016

Ministerstvo zemědělství logo

 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Realizace projektu - oprava Kříže- 1912

Projekt je realizován za finanční podpory spoluúčasti Ministerstva zemědělství z dotačního programu 16. - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
Podprogram 16. A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny-Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 • Celkové výdaje :..........................174 800,00 Kč
 • Celková výše dotace: .................122 000,00 Kč
 • Podíl obce: ...................................52 800,00 Kč

Projekt bude ukončen v roce 2016

Dotace Olomoucký kraj

Realizace projektu - Revitalizace zeleně na návsi

Projekt je realizován za finanční podpory spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 • Celkové výdaje:.................... 259 987,00 Kč
 • Výše dotace:........................... 77 966,00 Kč
 • Podíl obce:.............................181 991,00 Kč

 Olomoucký kraj logo

dotační titul:

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

 • název projektu - nákup dopravního automobilu pro JSDH Klopotovice
 • žadatel- Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu................................................... 900000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje..................................................... 100000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR........... 450000,-Kč
 • vlastní zdroje obce................................................................................... 350000,-Kč

Olomoucký kraj logo

dotační titul:

Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

 • název projektu - nákup zásahových helem pro jednotku SDH
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu  ......................46484,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ....................... 23000,-Kč
 • vlastní zdroje obce........................................................ 23484,-Kč

Olomoucký kraj logo

dotační titul:

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v rok 2016

 • název projektu - Program na podporu celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ........................................... 40000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ............................................. 20000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH............................................................................. 20000,-Kč

Olomoucký kraj logo

 

 

 

 

SDH Klopotovice

dotační titul:

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů(fyzických osob), spolků a pobočkových spolků hasičů Olomouckého kraje 2016

 • název projektu - soutěž mladých hasičů v PÚ pořádané starostou sboru I. ročník
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu .............................................. 9000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ................................................. 7000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH ................................................................................ 2000,-Kč

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR
ministerstvo vnitra logo

dotační titul:

Program dotace pro jednotky SDH obcí

 • název projektu - pořízení nového dopravního automobilu určeného k evakuaci osob
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu....................................................  900000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR.............. 450000,-Kč
 • vlastní zdroje obce...................................................................................... 450000,-Kč