mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dotace

Dotace rok 2017

Olomoucký kraj

                                                                                                         Olomoucky kraj_2016.jpg 

Dotační program: Program na podporu JSDH a SDH 2017

dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

název akce/projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Klopotovice

použití dotace : nákup přenosné motorové stříkačky

žadatel- Obec Klopotovice

celkové náklady realizovaného projektu................................................... 271 890,-Kč

z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje..................................................... 135 000,-Kč

vlastní zdroje obce....................................................................................... 136 890,- Kč

 

 

Dotace rok 2016

 

235211_380079_mze.png                                        Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Realizace projektu - oprava Kříže- 1912

Projekt je realizován za finanční podpory spoluúčasti Ministerstva zemědělství z dotačního programu 16. - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
Podprogram 16. A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny-Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 • Celkové výdaje :                            174 800,00 Kč
 • Celková výše dotace:                   122 000,00 Kč
 • Podíl obce:                                       52 800,00 Kč

Projekt bude ukončen v roce 2016

 

Dotace Olomoucký kraj

Olomoucký kraj_2016.jpg

Realizace projektu - Revitalizace zeleně na návsi

Projekt je realizován za finanční podpory spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 • Celkové výdaje:.................... 259 987,00 Kč
 • Výše dotace:........................... 77 966,00 Kč
 • Podíl obce:.............................181 991,00 Kč

 Olomoucký kraj_2016.jpg

dotační titul:
Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

 • název projektu - nákup dopravního automobilu pro JSDH Klopotovice
 • žadatel- Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu................................................... 900000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje..................................................... 100000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR........... 450000,-Kč
 • vlastní zdroje obce....................................................................................... 350000,-Kč

Olomoucký kraj_2016.jpg

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

 • název projektu - nákup zásahových helem pro jednotku SDH
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu  ......................46484,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ....................... 23000,-Kč
 • vlastní zdroje obce........................................................... 23484,-Kč

Olomoucký kraj_2016.jpg

dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v rok 2016

 • název projektu - Program na podporu celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ........................................... 40000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ............................................. 20000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH................................................................................. 20000,-Kč

Olomoucký kraj_2016.jpg

SDH Klopotovice

dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů(fyzických osob), spolků a pobočkových spolků hasičů Olomouckého kraje 2016

 • název projektu - soutěž mladých hasičů v PÚ pořádané starostou sboru I. ročník
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu .............................................. 9000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ................................................. 7000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH .................................................................................... 2000,-Kč

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR


ministerstvo vnitra.jpg

dotační titul:
Program dotace pro jednotky SDH obcí

 • název projektu - pořízení nového dopravního automobilu určeného k evakuaci osob
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu....................................................  900000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR.............. 450000,-Kč
 • vlastní zdroje obce......................................................................................... 450000,-Kč